Lørdag 17 August 2019

Singelhand kapsejllads

INDBYDELSE TIL FJORD CUP -

SINGLEHAND KAPSEJLADS LØRDAG 17.8.2019

ARRANGØR: Hadsund Sejlklub

HVOR: Starten går fra Mariager.

HVEM: Alle både kan deltage, også selv om båden ikke er målt.

REGLER: Der må kun være en person i hver båd.
Der sejles efter de int. Søvejsregler
Der sejles efter DH's GPH mål.
Hvis ikke båden har et gyldigt målebrev, bestemmer arrangøren et passende mål.
Ved tilmelding oplyses det om båden sejler med spiler.
Det er tilladt at anvende selvstyrer.
Redningsvest eller svømmevest skal bæres så længe båden kapsejler.

SEJLADSEN:
Der er skippermøde kl. 9.30 ved Mariager Sejlklubs Klubhus.
Start ud for Mariager Havn.kl 10:30
Vi starter med omvendt respit, så båden med den højeste sømiletid starter først.
Starttid og rækkefølge fremgår af deltagerlisten, der udleveres ved skippermødet.
Banen er en distance sejlads, ca. 15 - 20 sømil.
Banekort udleveres ved skippermødet.

TILMELDING til Thomas Gerlach - sms / tlf. 20168373 ,
mail: tilmelding@bifamilien.dk

senest onsdag 14.8. kl. 20.00

Back to begivenhed liste