Nyt fra ungdomsafdelingen

Opstart ungdomsafdelingen sæson 2017

Så trækker det snart i alle sejlere for at komme på vandet, også vores ungdomssejlere og deres trænere.

Vi glæder os til i 2017 at byde velkommen til vores unge sejlere fra 2016, og forhåbentligt byde velkommen til mange nye ungdomssejlere.

Kom og prøv at være med, det er gratis de første gange, til du ved om det er noget for dig.

Optimistjollen kan lånes gratis det første år. Se priser m.v. i takstbladet under fanen “nye medlemmer”.

Sejladskalender for 2017 kan ses her på hjemmesiden under ungdomsafdeling

Krav for at deltage i optimistjollesejlads er:

· Alder mellem 9 og 15 år

· Svømme 200 m med redningsvest

Træningstider er fra kl. 17.00 til kl. 19.30

Instruktører vil være:

Kim Koldsø tlf. 20 88 34 15 kim@koldsoes.dk

Klaus Rasmussen tlf. 40 76 28 01 kr@mariager-skolerne.dk

Peter Senholt tlf. 22 12 45 13 peter@senholt.dk

Følg med på www.mariagersejlklub.dk under punktet ungdomsafdeling, som vil blive opdateret løbende