Driftsbidrag

Hvis indehaveren(e) af en bådplads arbejder ca. 10 timer for sejlklubben om året, gives der en rabat på pladslejen på 1000 kr. efterfølgende år.

Klubben afholder hvert år to arbejdsdage, én i foråret og én i efteråret. Her kan man byde ind på opgaver, som løses på dagene. Man kan også lave aftale med havneudvalget om opgaver, som løses på andre dage. Herunder er der en liste med faste opgaver, man kan byde ind på, som løses hen over året.

• Græsslåning
• Vedligehold af P-areal og andet grus
• Ukrudtbekæmpelse/”havearbejde”
• Vedligehold af klubjoller
• Vedligehold cykler og vogne
• Rengøring af klubhus uden for sæsonen
• Oprydning/hygge i sejlerstuen
• Malerarbejde
• Fordeling af vinterpladser
• Havnefoged forår eller efterår
• Havnefoged en uge i højsæsonen
• Udvalgsarbejde/bestyrelsesarbejde
• Hjælp til arrangementer
• Ungdomstræner

Det er det enkelte medlems ansvar, at blive registret af havneudvalget for veludført arbejde. I særlige tilfælde kan der træffes aftale med havneudvalget, hvis indehaveren ikke selv udfører arbejdet.