Mariager Sejlklub bestyrelse

Formand
Henrik Nygård•Overordnet ansvar for foreningens aktiviteter

•Kontakt til myndigheder og foreninger i Sejlklubbens samarbejde

•Kontakt til Klubbens faste udvalg

•Kontakt til pressen

•Udarbejde dagsordener og lede bestyrelsesmøder

•Ajourføring af projekt og strategiplan

mas1formand@gmail.com
Tlf 20130974

Næstformand
Poul Andersen•Formand for Havneudvalget

•Overholdelse af havnereglementet

•Drift og vedligehold af Klubbens faciliteter

•Organisering af arbejdsdage og medlemmernes løbende arbejdsindsatsmas2formand@gmail.com
Tlf. 30267181

Kasserer
Poul Erik Kristoffersen​•Budget og budgetopfølgning

•Regnskabsføring og aflæggelse af regnskab

•Opkrævning og betaling af ydelser

•Ajourføring af medlemslisten, samt indberetning til foreninger

•Udlejning af klubhuset

mariagersejlklub@gmail.com
Tlf. 2129 1214

Havnemester
Curt Conradsen•Styring af havnefoged ordningen

•Fordeling af havnepladser og oplysninger til medlemslisten

•Opsyn med Klubbens faciliteter

•Renovation og rengøring på klubområdet

•Planlægning af søsætning og optagning, samt fordeling af landpladser

•Instruktion i brug af mastekran og spil


conradsencurt@gmail.com
Tlf. 2339 3967


Sekretær
Kim Koldsø
Webmaster


Henrik Serritzlev

•Betalingsanlæg

•Skrive referater

•Ansøgning om tilskud og sponsorater

•Ajourføring af vedtægter, priser og havnereglement

•Ajourføring af forsikringer

•Ajourføring af foldere og opslag

•Ajourføring af Klubbens kalender

•Montering og registrering af elmålere og forbrug

Mas.sek@koldsoes.dk
Tlf. 2088 3415•Ajourføring af klubbens facebookside

•Ajourføring af Klubbens hjemmeside

Mas3webmaster@gmail.com
Tlf. 60616650


Bestyrelses suppleant
Jane Vind

Ulrik Jørgensen


Revisor
Ketty Nielsen

Steen Hardy Andersen

Revisor suppleant
Jane Wind