Mariager Sejlklub bestyrelse 2017-2018

Formand
Jens Lund

Overordnet ansvarlig for foreningens arbejde.
Klubbens Kalender.
Kontakt til presse (i særlige tilfælde)
Kontakt til foreningens stående udvalg.
Udarbejdelse af dagsordner og leder til bestyrelsemøder.
Fjordsamarbejdet.
Søsætning og optagning af både samt landpladser.
Foldere og opslag til gæstesejler

jens@hobroefterskole.dk
Tlf. 2588 9550

Næstformand
Jørgen Jørgensen​

Formand for Havneudvalget.
Drift og vedl. klubhus, broer, pæle og landarealer, forsyningsledninger, målere, elinstallationer og trykluftanlæg.
Organisering af arbejdsdage og medlemmernes arbejdsindsats.
Overvågning af elforbrug til vands og til lands,måleaflæsningersamt registreringsgrundlag for opkrævninger.

mail@jcjelektro.dk
Tlf. 8647 4331

Kasserer
Poul Erik Kristoffersen

Ansvarlig for økonomi, budgetter og budgetopfølgning.
Aflæggelse af ars- og driftregnskab.
Opkrævning af kontigenter, pladsleje etc. iht takstblad.
Opkrævning, udbetaling samt styring af depositium.
Betaling af kreditorer.
Opdatering medlemsliste.
Udlejning af klubhus.
Indberetning til myndigheder og Dansk Sejlunion.
Ansvarlig for hovedsponsoraftale.
mariagersejlklub@gmail.com
Tlf. 2129 1214

Havnemester
Poul Overgård

Ansvarlig for pladshenvisning samt indberetning til kasserer for opkrævning.
Ungdomsafdelingen
Vedligeholdelse af klubbens både, joller og øvrige udstyr samt registrering af samme.
Havnefogedordning.
Renovation
Rengøring af klubhus
Mastekran
Ansvarlig for overholdelse af havnereglement og påtale af evt. overtrædelser

mas.havnemester@gmail.com
Tlf. 2024 1797

Sekretær
Henrik Nygaard

Skrive mødereferater.
Kontakt til myndigheder og myndighedsbehandling.
Ansøgning om tilskud.
Vedtægter og strategiplan.
Ansvarlig for forsikringer.

glerskov@mail.dk
Tlf. 2013 0974

Bestyrelses suppleant
Jane Vind

oplysninger kommer senere

Webmaster
Poul Erik Kristoffersen

Hjemmeside

webmaster@mariagersejlklub.dk
Tlf. 2129 1214

Revisior
John Gaba

Revisor
Ketty Nielsen

Revisorsuplant
Jane Wind