Mariager Sejlklub bestyrelse

Formand
Henrik Nygård


•Overordnet ansvar for foreningens aktiviteter

•Kontakt til myndigheder og foreninger i Sejlklubbens samarbejde

•Kontakt til Klubbens faste udvalg

•Kontakt til pressen

•Udarbejde dagsordener og lede bestyrelsesmøder

•Ajourføring af projekt og strategiplan

mas1formand@gmail.com
Tlf 20130974

Næstformand

John Møller•Formand for Havneudvalget

•Overholdelse af havnereglementet

•Drift og vedligehold af Klubbens faciliteter

•Organisering af arbejdsdage og medlemmernes løbende arbejdsindsats

mas2formand@gmail.com
Tlf. 25674925

Kasserer
Poul Harbo​•Budget og budgetopfølgning

•Regnskabsføring og aflæggelse af regnskab

•Opkrævning og betaling af ydelser

•Ajourføring af medlemslisten, samt indberetning til foreninger

•Udlejning af klubhuset

mariagersejlklub@gmail.com
Tlf. 20888520

Havnemester
Curt Conradsen


•Styring af havnefoged ordningen

•Fordeling af havnepladser og oplysninger til medlemslisten

•Opsyn med Klubbens faciliteter

•Renovation og rengøring på klubområdet

•Planlægning af søsætning og optagning, samt fordeling af landpladser

•Instruktion i brug af mastekran og spil


conradsencurt@gmail.com
Tlf. 23393967


Sekretær

Ulrik Jørgensen


.Betalingsanlæg

•Skrive referater

•Ansøgning om tilskud og sponsorater

•Ajourføring af vedtægter, priser og havnereglement

•Ajourføring af forsikringer

•Ajourføring af foldere og opslag

•Ajourføring af Klubbens kalender

•Montering og registrering af elmålere og forbrug


mas.sekretaer@gmail.com 
Tlf. 50660052Webmaster


Henrik Serritzlev

•Ajourføring af klubbens facebookside

•Ajourføring af Klubbens hjemmeside

Mas3webmaster@gmail.com
Tlf. 60616650

Bestyrelses suppleant
Jane VindRevisor

Ketty Nielsen

Revisor

Steen Hardy Andersen

Revisor suppleant
Jane Wind