Fjordcup 2017

Referat af mødet i Hobro sejlklub d.26-10-2016

Emnet var Fjordcuppen og opdatering af denne.
Der var deltagelse fra Mariager, Hobro og Hadsund.
Enighed om at forsætte samarbejdet og målet er stadig at få flere både med.
Følgende punkter blev aftalt.
• 4 sejladser over sommeren.

Dette bliver:
• Lørdag d.20 maj ved Hobro. Langdistance sejlads. Arrangør Hobro
• Onsdag d.31 maj ved Mariager. Arrangør Mariager/Hadsund
• Lørdag d.9 september ved Mariager. Lysregatta Arrangør Mariager
• Lørdag d.7 oktober ved Hadsund Gule ærter.

Arrangør HadsundPoint fordeling ændres så hver klub kun kan tage en placering.
Derved kan der max. opnås 3 point vedhvert stævne/sejlads.
Herved er hver klub altid sikker på et point ved deltagelse.
Hver klub kører selv sit arrangement og formen på denne.
Intet krav om målbreve.
Intet startgebyr ved de 4 sejladser.
Ingen sene aftensejladser sidst på sæsonen.

Med sejler hilsen:Flemming og Jan
Hadsund Sejlklub