Mariager Sejlklub bestyrelse

Formand - Jens Lund

Overordnet ansvarlig for foreningens arbejde.
Klubbens Kalender.
Kontakt til presse (i særlige tilfælde)
Kontakt til foreningens stående udvalg.
Udarbejdelse af dagsordner og leder til bestyrelsemøder.
Fjordsamarbejdet.
Søsætning og optagning af både samt landpladser.

jens@hobroefterskole.dk
Tlf. 2588 9550

Næstformand - Jørgen Jørgensen​

Formand for Havneudvalget.
Drift og vedl. klubhus, broer, pæle og landarealer, forsyningsledninger, målere, elinstallationer og trykluftanlæg.
Organisering af arbejdsdage og medlemmernes arbejdsindsats.
Overvågning af elforbrug til vands og til lands,måleaflæsningersamt registreringsgrundlag for opkrævninger.

mail@jcjelektro.dk
Tlf. 8647 4331

Kasserer - Peter Bech Sandahl​

Ansvarlig for økonomi, budgetter og budgetopfølgning.
Aflæggelse af ars- og driftregnskab.
Opkrævning af kontigenter, pladsleje etc. iht takstblad.
Opkrævning, udbetaling samt styring af depositium.
Betaling af kreditorer.Udlejning af klubhus.Ansvarlig for forsikringer.
Opdatere medlemslister.Indberetning til myndigheder og Dansk Sejlunion.
Ansvarlig for hovedsponsoraftale

mariagersejlklub@gmail.com
Tlf. 4010 4564

Havnemester - Poul Overgård​

Ansvarlig for forsikringer.
Ansvarlig for pladshenvisning samt indberetning til kasserer for opkrævning.
Ungdomsafdelingen
Vedligeholdelse af klubbens både, joller og øvrige udstyr samt registrering af samme.
Havnefogedordning, samt foldere og opslag gæstesejler.

mas.havnemester@gmail.com
Tlf. 2024 1797

Sekretær - Bo Ravn​

Rengøring af klubhus.
Skrive mødereferater.
Kontakt til myndigheder og myndighedsbehandling.
Ansøgning om tilskud.
Vedtægter og strategiplan.
Ansvarlig for overholdelse af havnereglementet og påtale af evt. overtrædelser.
Renovation.

bomravn@mail.tele.dk
Tlf. 2021 8010