Stilhed efter stormen Urd

Billederne er taget den 27 december efter stormen Urd. Der var et par pressseninger der var gået itu, men ellers ingen skader


Fjordcup 2017

Fjordcup 2017 består af 4 sejladser, som er arrangeret af Mariager Sejlklub, Hobro Sejlklub og Hadsund sejlklub.

Sejladserne er for alle, så det er bare at starte op.

Jo flere vi er, jo sjovere er det.

Læs mere her


Julehygge

Husk julehygge i sejlklubben søndag den 11. december 2016 kl.14.00.

Der vil blive serveret "noget" .


Generalforsamling 2016

Vi mødes i klubhuset kl. 19 den 8. november 2016 til den årlige generalforsamling – se vedhæftede dagsorden. Der er fundet kandidater, der gerne lader sig vælge til bestyrelse og udvalg.

Efter generalforsamlingen er der en orientering om projekt ”Grøn opholdsgård”, som vi netop har fået bevilliget en stor pose penge til at realisere. Bestyrelsen vil gennemgå projektet og gøre rede for hvad der er bevilliget penge til. Herefter er der mulighed for kommentarer inden planen laves helt færdig.

Indkaldelse/dagsorden kan du finde her.

Pressemeddelse omkring "grøn opholdsgård"


Standernedhaling 2016

Ved standernedhaling blev det endeligt præsenterer at Mariager Sejlklub har fået tildelt 258.000,- kr i form af fondmidler fra Elro fonden og LAG Himmerland.


Disse skal bruges til "grøn opholdsgård".


Dette vil blive præsenteret ved generalforsamling den 8. november 2016 i klubhuset.


Kapsejlladsafslutning 2016

Så blev klubmester kapsejllads 2016 fundet.
Det blev nok ikke uventet Eli Schrøder der løb med den samlede sejr foran Åge Nielsen
Endelig resultat og lidt billeder fra afslutning her.


Til alle MAS medlemmer

Som I nok har bemærket, er der ved at blive ændret på kloarkeringen I Mariager.I november og december, skal der graves en rørledning ned på vores område.Det betyder at der ikke er så mange landpladser denne vinter.Jeg opfordre derfor så mange som muligt, at finde en alternativ plads, eller lade båden ligge I vandet.Både der ligger I vandet, skal ligge ved A-broen, med stævnen mod vest-nordvest. Den skal desuden have ekstra fortøjninger.Skriv jer på listen I informationsskabet, så vi kan få et overblik over, hvor mange vi skal finde plads til.
Med venlig hilsen havneudvalget.
Jørgen Chr Jørgensen
mail@cjelektro.dk

Næste events

01 April 2017

15 April 2017

20 Maj 2017

31 Maj 2017

09 September 2017