Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. februar 2020 kl.19.00

I Klubhuset

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen ser frem til en bred deltagelse, da der er flere mere strategiske ting på dagsordenen.

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive udsendt orienterende bilag, senest 8 dage før mødet.

Dagsorden

 • 1.     Valg af dirigent
 • 2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • 3.     udvalgenes beretning for det forløbne år til orientering
 • Havneudvalget ved Poul Andersen
 • Klubudvalget ved Jane Wind
 • Kapsejladsudvalget ved Bo Ravn
 • Seniorudvalget ved Johan Mathiasen
 • 4.     Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 • 5.     Fastlæggelse af prispolitik, kontingent samt øvrige priser til godkendelse
 • 6.     Behandling af indkomne forslag, eksterne forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før mødet.
 • Rammeplan for projekt 2020/2021 inkl. budget
 • Revideret havnereglement
 • Fast ophold i båden i vintersæsonen, herunder prissætning
 • 7.     Valg af bestyrelse, 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år, på valg er
 • Henrik Nygaard
 • Poul Erik Kristoffersen
 • 8.     Valg af 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er
 •   Jane Wind
 • .     valg af 2 revisorer samt en revisor suppleant, på valg er
 • Ketty Nielsen
 • Bent Hardy Andersen
 • Jane Wind, suppleant
 • 10.   Valg af udvalg
 • Havneudvalget, Jack Boesen og Poul Harbo, samt en repræsentant valgt af seniorerne
 • Klubudvalget, Jane Wind, Pia Kristensen og Marianne Møller
 • Kapsejladsudvalget, Bo Ravn, Poul Overgaard, Aage Nielsen
 • Seniorudvalget, en repræsentant valgt af seniorerne
 • 11.   Eventuelt
 • Sejlklubbens rolle i strategiarbejdet for Mariager

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Du kan hente dagsorden som pdf fil her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbejdsdagen MAS

Lørdag den 2. november 2019

Så er efteråret kommet til Mariager sejlklub, vi skal have lukket af for vinteren efter en forrygende sommer.

Som altid husk det gode humør og værktøjet så vi kan få løst opgaverne.

Vi skal bruge en trailer for at køre affald væk og eventuelt nogle skovle eller en traktor med planer ramme til indkørslen.

Derudover er der følgende opgaver til arbejdsdagen.

1.I jolleskur og værksted skal der ryddes op inden der sættes på plads

 • (ting der ikke tilhører klubben smides ud,)

2. Bore bænke Stilles ind i Jolleskur eller på plads og afdækkes

3. Jolle ligges på Terrasse og bindes fast

4. Tømmerflåde ved B bro flyttes til flydebro ved terrasse

6. Rednings stiger efterses, Skrues/spændes fast

7. Rengøring Klubhus, Skabe tømmes og rengøres

8. Rengøring Toiletter og vaskerum / aflåses

9. Rengøring af sejlestue / aflåses/ fryser tømmes

10. Udendørs skrallespande stativer stilles væk

11. Alle vandslanger skal i jolle skur.

12. Udendørs vand lukkes og udluftes

13. Mastekran ligges ned for vinteren

14. Ukrudt mellem hække og grus arealer fjernes

15. Måge værn der skal være 9 snore på alle rør

16. Huller i indkørsel jævnes

17. Affald køres væk

18. Indkøb til Grill og grillen startes op 

19. Flag tages ned og ligges sammen og vi griller.

Med venlig hilsen

Mas2formand.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masteopbevaring

stk 10 i ordensreglement 2019
Ved mastenedtagning om efteråret, og disse lægges på bøjler i vores masteskur, er følgende gældende: Sallinghorn, vanter, stag etc. afmonteres, så galvanisk tæring ikke igangsættes. Samtidigt bliver der mere plads til flere maste på denne måde.

Bommen må ikke ligge i masteskuret. Bestyrelsen henstiller at de bomme der allerede ligger i masteskuret fjernes

Der skal være navn og pladsnr. på masten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidt billeder fra Lysregatta 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lige en reminder her i sommervarmen

Husk at vende til Grønt

Når du sejler fra havnen i mere end et døgn, skal du vende dit skilt på grønt, så gæstesejlere kan se, at pladsen er ledig. Det står i vores vedtægter, og er fint i tråd med vores ønske om at være en gæstfri klub. Og vi véd jo alle, hvor frustrerende det er, at komme til en havn med ”røde ledige pladser”.

Hvis du skulle glemme at vende skiltet til grønt, har havnefogeden lov til at gøre det.

Hvis du vil være sikker på, at pladsen er ledig, når du kommer hjem, er der to muligheder: Du kan skrive på skiltet hvornår du forventer at komme tilbage, eller du kan kontakte havnefogeden på 2979 8868 og bede om at få skiltet vendt til rødt.

På bestyrelsens vegne

Jens

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det var en flot tur ud gennem fjorden. Efter Als Odde så vi ca. 15 sæler på sandbanken mod syd. Det var et flot syn og en dejlig vidnesbyrd om at vores vand har det godt og rig på fisk.
Det var en blæsende dag med vind på 8 sm. fra øst.
Alle sejl blev sat og vi fik en hurtig og rullende tur mod indsejlingen til Limfjorden. Vi fulgtes ad, så godt som det kunne lade sig gøre. Det var meget betryggende for o,s som ikke har sejlet så meget at følges med nogle.
Turen på havet to ca. 2 timer.I vores båd var vi 4, heriblandt to børn. Især den ene blev voldsom søsyg, så turen var meget lang for hende. Hun fik det dog hurtigt bedre da hun fik fast grund under fødderne igen.

Vi lagde os ind i Hals Lystbådehavn, hvor vi fik et par gode dage.Der var mulighed for at shoppe lidt i butikker, hvilket flere benyttede sig af. Hals by er rigtig hyggelig og egentlig større end man forventer.
Der er meget at se på i form af store skibe som går forbi på vej ind og ud af Limfjorden. Samtidig kan man holde lidt øje med færgens færden frem og tilbage mellem Hals og Egense.
Fredag kom et norsk krydstogts skib forbi og kanonerne ved Hals Havn blev affyret.
Om aftenen mødtes vi og spiste aftensmad sammen. Der er gode faciliteter på havnen for at sidde i læ og klubben har lige fået lavet nyt stort køkken til fri afbenyttelse.

Fredag aften blev der afholdt øl smagning og klubben var vært med lidt tips. Beslutningen blev at vi sejlede mod Mariager Fjord igen allerede lørdag. Der ville vinden være med os, så vi kunne give børnene en god sejloplevelse ned af Katagat. Vi ville dog slutte af med en overnatning og aftenhygge i Vive Bådlaug.
Vi sejlede samlet fra Hals kl. 10.45 og gik samlet gennem Hadsund Broen kl. 17.00. Det blev til en hyggelig aften med grill. Vi var så heldige at få en lagkage forærende til aftenkaffen. Turen gik mod Mariager søndag formiddag.Det var en rigtig god tur, med samvær det man hver især havde lyst til. Det var en god og betryggende oplevelse at følges med andre både.

Sejlerhilsen fra Medwind
Flere billeder under menupunkt billeder

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lysreggatta 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt Grøn opholdsgård

Nu sker det! (regner vi med…). Vinterens gravearbejde har trukket ud på havnen, så vi ikke har kunnet komme i gang med vores eget projekt; ”Grøn opholdsgård”. Men nu lader det til, at vi kan komme i gang en uges tid inde i maj.
Tegning over projekt grøn opholdsgård kan ses her.

Planen er, at alle de gamle fortovsfliser tages op, og der ligges nye fliser med bl.a. en flot, symetrisk, let buet hovedsti mellem de to broer. Græsarealet rundt om standeren bliver noget større, og der skal plantes hæk ud mod vejen og P-pladsen så der opstår en grøn opholdsgård med gode grillpladser og måske en legeplads på sigt.

Mastehuset skal tilbage på sin gamle plads. Men inden da, skal der lægges nye fliser fra jolleskuret og til ca. 5 meter på den anden side af mastehuset. På den måde bliver der gode pladser til at arbejde med masterne. Miljøstationen kommer også en del af dette område.

Projektet er støttet af erhvervsstyrelsen​

Sejlerstue og terrasse

I sejlerstuen bliver der sat nyt og større køkken op med komfur. Vi håber vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden med at holde det, så det fremstår pænt og indbydende for os selv og vores mange gæstesejlere.

På den overdækkede terrasse bliver der sat hvide brædder op som ”loft”, hvori der monteres et par lamper. På sigt vil vi gerne have lavet et hegn/stakit mellem stolperne, i stil med det er rundt om den store træterrasse. På den måde håber vi den bliver mere hyggelig og brugbar.
Næste events

04 Februar 2020

08 Februar 2020

25 Februar 2020

03 Marts 2020

10 Marts 2020

Enter your text here...