Grilaften

Så afholdes grillaften i Mariager sejlklub lørdag den 20 maj kl. 18.00


Indbydelse kan du se her

Bådstativer

Husk at få fjernet bådstativer inden 1. maj
Havnefogeden
tlf 2979 8868

Projekt Grøn opholdsgård

Nu sker det! (regner vi med…). Vinterens gravearbejde har trukket ud på havnen, så vi ikke har kunnet komme i gang med vores eget projekt; ”Grøn opholdsgård”. Men nu lader det til, at vi kan komme i gang en uges tid inde i maj.
Tegning over projekt grøn opholdsgård kan ses her.

Planen er, at alle de gamle fortovsfliser tages op, og der ligges nye fliser med bl.a. en flot, symetrisk, let buet hovedsti mellem de to broer. Græsarealet rundt om standeren bliver noget større, og der skal plantes hæk ud mod vejen og P-pladsen så der opstår en grøn opholdsgård med gode grillpladser og måske en legeplads på sigt.

Mastehuset skal tilbage på sin gamle plads. Men inden da, skal der lægges nye fliser fra jolleskuret og til ca. 5 meter på den anden side af mastehuset. På den måde bliver der gode pladser til at arbejde med masterne. Miljøstationen kommer også en del af dette område.

Sejlerstue og terrasse

I sejlerstuen bliver der sat nyt og større køkken op med komfur. Vi håber vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden med at holde det, så det fremstår pænt og indbydende for os selv og vores mange gæstesejlere.

På den overdækkede terrasse bliver der sat hvide brædder op som ”loft”, hvori der monteres et par lamper. På sigt vil vi gerne have lavet et hegn/stakit mellem stolperne, i stil med det er rundt om den store træterrasse. På den måde håber vi den bliver mere hyggelig og brugbar.

Kristi himmelfarts tur 25 maj 2017

Hvis vejret vil sejler vi fra Mariager torsdag den 25-05-2017 Kl. 07.30 hvor vi i fælles flok sejler til Anholt

Normalt er grillen tændt på Havnen hvor vi kan nyde hinandens sælskab og tale om den farefulde tur herover

På Anholt er der masser af plads til ugenert at nyde solen og en dukkert (vandet er koldt) ved den omkring 25 km lange kyststrækning.

Der er meget at udforske på de godt 22 kvadratkilometer, til bens vel at mærke, for der er et befriende kørselsforbud på størstedelen af øen.

Ved Anholt Fyr er der et observationshus, ”Sælspotten”, med en stærk kikkert, så man kan følge sælerne på nært hold. Der er det sted i Danmark, hvor man bedst kan se sæler på egen hånd, hvis man vel at mærke respekterer deres territorium.

Tilmelding 
John Møller
tlf 25 67 49 25

Opstart onsdagssejlladser

Onsdagssejladserne begynder med første sejlads onsdag den 3. maj med skippermøde kl. 18.30.
Kalender for onsdagsejllads er nu tilgængelig under aktivitetsoversigt 2017
Samtidig er datoer for Fjordcup 2017 samt bestemmelser for onsdagssejlladserne opdateret.
Invitation til distancesejllads 20 maj 2017 finder du her

OPRÅB

​Havnefogedmøde lørdag den 22. april 2017 kl. 12.30

Så er der snart brug for havnefogder igen og vi skal ha planlagt året's fordeling.
Vi mangler havnefogeder så mød op i sejlerstuen lørdag den 22. april kl. 12.30, hvis i har lyst til og deltage.
Kan i ikke deltage på dagen og gerne vil være havnefoged, så ring til mig på 2339 3967
Det drejer sig om ugerne 18 til 39.
Vh Curt

Infomøde mandag den 8. Maj

Vi holder informationsmøde for alle nye og nyere medlemmer af Mariager Sejlklub kl. 19. Her vil vi på en uformel måde fortælle om klubbens aktiviteter og opbygning, samt de muligheder man har som medlem af klubben. Alt det som ”vi gamle” tager som en selvfølge…

Nyt om søsætning

Som alle sikkert har set, er det ikke muligt at køre ind på sejlklubbens areal pga. gravearbejde. De kan desværre ikke nå at blive færdige inden første søsætning den 1. april, som vi ellers var stillet i udsigt. ØV!!!

Vognmanden kan altså ikke køre ind på pladsen 1. april, men han har mulighed for at tage de både, der står ud mod vejen – fra vejen. Dette vil naturligvis være noget mere besværligt og til gene for trafikken, så vi opfordrer derfor alle til at udsætte søsætningen til den 15. april, hvor vi har 2. Søsætning.

Står din båd ud mod vejen, og har du ikke mulighed for at vente til 2. søsætning – så skal du selv kontakte vognmanden René Thorsager på 4056 0991 og lave en aftale. (Sedlen der hænger i glasskabet er hermed annuleret).

Har du spørgsmål eller kommentarer må du selvfølgelig sige til…

Sejlerhilsen fra

Jens Lund 2588 9550


Stilhed efter stormen Urd

Billederne er taget den 27 december efter stormen Urd. Der var et par pressseninger der var gået itu, men ellers ingen skaderFjordcup 2017

Fjordcup 2017 består af 4 sejladser, som er arrangeret af Mariager Sejlklub, Hobro Sejlklub og Hadsund sejlklub.

Sejladserne er for alle, så det er bare at starte op.

Jo flere vi er, jo sjovere er det.

Læs mere her


Generalforsamling 2016

Vi mødes i klubhuset kl. 19 den 8. november 2016 til den årlige generalforsamling – se vedhæftede dagsorden. Der er fundet kandidater, der gerne lader sig vælge til bestyrelse og udvalg.

Efter generalforsamlingen er der en orientering om projekt ”Grøn opholdsgård”, som vi netop har fået bevilliget en stor pose penge til at realisere. Bestyrelsen vil gennemgå projektet og gøre rede for hvad der er bevilliget penge til. Herefter er der mulighed for kommentarer inden planen laves helt færdig.

Indkaldelse/dagsorden kan du finde her.

Pressemeddelse omkring "grøn opholdsgård"


Standernedhaling 2016

Ved standernedhaling blev det endeligt præsenterer at Mariager Sejlklub har fået tildelt 258.000,- kr i form af fondmidler fra Elro fonden og LAG Himmerland.


Disse skal bruges til "grøn opholdsgård".


Dette vil blive præsenteret ved generalforsamling den 8. november 2016 i klubhuset.


Kapsejlladsafslutning 2016

Så blev klubmester kapsejllads 2016 fundet.
Det blev nok ikke uventet Eli Schrøder der løb med den samlede sejr foran Åge Nielsen
Endelig resultat og lidt billeder fra afslutning her.


Næste events

25 Maj 2017

31 Maj 2017

01 Juni 2017

07 Juni 2017

08 Juni 2017

​Havnefodermøde lørdag den 22. april 2017

Så er der snart brug for havnefogder igen og vi skal ha planlagt året's fordeling.
Vi kan godt bruge nogle flere, så kom hvis i har lyst til og deltage.
Kan i ikke deltage på dagen og gerne vil være havnefoged, så ring til mig på 2339 3967:
Det drejer sig om ugerne 18 til 39.
Vh Curt

Søsætning og standerhejsning lørdag den 15. april

Vognmanden kommer omkring kl. 08. Han starter med de både, der står ved indkørselen og slutter inde ved klubhuset. Sørg for at være klar – vi er mange der skal i! Der serveres kaffe omkring kl. 09 i klubhuset.

Efter søsætningen mødes vi ved standeren kl. 14. Formanden siger et par ord, vi synger en sang og stryger standeren. Herefter er der kaffe og lækkerier i klubhuset for alle…

Arbejdsdag lørdag den 22. april

Vi mødes i klubhuset kl. 8.30 til en kop kaffe – og dagens opgaver fordeles. Der skal gøres rent ude og inde, og havnen gøres klar til sæsonen. Der serveres frokost ved 12- tiden for det arbejdende folk…

Infomøde mandag den 8. Maj

Vi holder informationsmøde for alle nye og nyere medlemmer af Mariager Sejlklub kl. 19. Her vil vi på en uformel måde fortælle om klubbens aktiviteter og opbygning, samt de muligheder man har som medlem af klubben. Alt det som ”vi gamle” tager som en selvfølge…

Invitation til: "en aften med kapsejlladsregler

Onsdag den 19. april inviterer Randers Sejlklub til en aften i kapsejladsens tegn.
Indbydelsen kan hentes her.

Nyt om søsætning

Som alle sikkert har set, er det ikke muligt at køre ind på sejlklubbens areal pga. gravearbejde. De kan desværre ikke nå at blive færdige inden første søsætning den 1. april, som vi ellers var stillet i udsigt. ØV!!!

Vognmanden kan altså ikke køre ind på pladsen 1. april, men han har mulighed for at tage de både, der står ud mod vejen – fra vejen. Dette vil naturligvis være noget mere besværligt og til gene for trafikken, så vi opfordrer derfor alle til at udsætte søsætningen til den 15. april, hvor vi har 2. Søsætning.

Står din båd ud mod vejen, og har du ikke mulighed for at vente til 2. søsætning – så skal du selv kontakte vognmanden René Thorsager på 4056 0991 og lave en aftale. (Sedlen der hænger i glasskabet er hermed annuleret).

Har du spørgsmål eller kommentarer må du selvfølgelig sige til…

Sejlerhilsen fra

Jens Lund 2588 9550


Stilhed efter stormen Urd

Billederne er taget den 27 december efter stormen Urd. Der var et par pressseninger der var gået itu, men ellers ingen skaderFjordcup 2017

Fjordcup 2017 består af 4 sejladser, som er arrangeret af Mariager Sejlklub, Hobro Sejlklub og Hadsund sejlklub.

Sejladserne er for alle, så det er bare at starte op.

Jo flere vi er, jo sjovere er det.

Læs mere her


Generalforsamling 2016

Vi mødes i klubhuset kl. 19 den 8. november 2016 til den årlige generalforsamling – se vedhæftede dagsorden. Der er fundet kandidater, der gerne lader sig vælge til bestyrelse og udvalg.

Efter generalforsamlingen er der en orientering om projekt ”Grøn opholdsgård”, som vi netop har fået bevilliget en stor pose penge til at realisere. Bestyrelsen vil gennemgå projektet og gøre rede for hvad der er bevilliget penge til. Herefter er der mulighed for kommentarer inden planen laves helt færdig.

Indkaldelse/dagsorden kan du finde her.

Pressemeddelse omkring "grøn opholdsgård"


Standernedhaling 2016

Ved standernedhaling blev det endeligt præsenterer at Mariager Sejlklub har fået tildelt 258.000,- kr i form af fondmidler fra Elro fonden og LAG Himmerland.


Disse skal bruges til "grøn opholdsgård".


Dette vil blive præsenteret ved generalforsamling den 8. november 2016 i klubhuset.


Kapsejlladsafslutning 2016

Så blev klubmester kapsejllads 2016 fundet.
Det blev nok ikke uventet Eli Schrøder der løb med den samlede sejr foran Åge Nielsen
Endelig resultat og lidt billeder fra afslutning her.


Næste events

25 Maj 2017

31 Maj 2017

01 Juni 2017

07 Juni 2017

08 Juni 2017


Enter your text here...