Invitation til: "en aften med kapsejlladsregler

Onsdag den 19. april inviterer Randers Sejlklub til en aften i kapsejladsens tegn.
Indbydelsen kan hentes her.

Nyt om søsætning

Som alle sikkert har set, er det ikke muligt at køre ind på sejlklubbens areal pga. gravearbejde. De kan desværre ikke nå at blive færdige inden første søsætning den 1. april, som vi ellers var stillet i udsigt. ØV!!!

Vognmanden kan altså ikke køre ind på pladsen 1. april, men han har mulighed for at tage de både, der står ud mod vejen – fra vejen. Dette vil naturligvis være noget mere besværligt og til gene for trafikken, så vi opfordrer derfor alle til at udsætte søsætningen til den 15. april, hvor vi har 2. Søsætning.

Står din båd ud mod vejen, og har du ikke mulighed for at vente til 2. søsætning – så skal du selv kontakte vognmanden René Thorsager på 4056 0991 og lave en aftale. (Sedlen der hænger i glasskabet er hermed annuleret).

Har du spørgsmål eller kommentarer må du selvfølgelig sige til…

Sejlerhilsen fra

Jens Lund 2588 9550


Alle medlemmer af Mariager Sejlklub inviteres hermed til Sejlermøde

Mandag den 6. marts klokken 19-21 i klubhuset

Bestyrelsen vil gerne med dette initiativ i dialog med alle sejlere. Vi vil gerne snakke om tanker og aktiviteter, og vi håber på en uhøjtidelig debat, som kan inspirere os alle.

Vi starter med en orientering:

· Forårets søsætninger og arbejdsdag

· Bestyrelsens generelle fokusområder i 2017

· Den endelige plan for arealet omkring klubhuset – ”Grøn gård”…

Herefter vil vi gerne have en debat med Jer om

· Aktiviteter for børn - Legeudvalg

· Samarbejde med Kommunen – evt. nyt slæbested

· Mariager Sejlklub i fremtiden – hvad tænker I??

· Andet – stort og småt…

Vi serverer lidt godt til ganen, og håber det bliver en hyggelig og uformel aften…

På bestyrelsens vegne

Jens Lund


Stilhed efter stormen Urd

Billederne er taget den 27 december efter stormen Urd. Der var et par pressseninger der var gået itu, men ellers ingen skaderFjordcup 2017

Fjordcup 2017 består af 4 sejladser, som er arrangeret af Mariager Sejlklub, Hobro Sejlklub og Hadsund sejlklub.

Sejladserne er for alle, så det er bare at starte op.

Jo flere vi er, jo sjovere er det.

Læs mere her


Generalforsamling 2016

Vi mødes i klubhuset kl. 19 den 8. november 2016 til den årlige generalforsamling – se vedhæftede dagsorden. Der er fundet kandidater, der gerne lader sig vælge til bestyrelse og udvalg.

Efter generalforsamlingen er der en orientering om projekt ”Grøn opholdsgård”, som vi netop har fået bevilliget en stor pose penge til at realisere. Bestyrelsen vil gennemgå projektet og gøre rede for hvad der er bevilliget penge til. Herefter er der mulighed for kommentarer inden planen laves helt færdig.

Indkaldelse/dagsorden kan du finde her.

Pressemeddelse omkring "grøn opholdsgård"


Standernedhaling 2016

Ved standernedhaling blev det endeligt præsenterer at Mariager Sejlklub har fået tildelt 258.000,- kr i form af fondmidler fra Elro fonden og LAG Himmerland.


Disse skal bruges til "grøn opholdsgård".


Dette vil blive præsenteret ved generalforsamling den 8. november 2016 i klubhuset.


Kapsejlladsafslutning 2016

Så blev klubmester kapsejllads 2016 fundet.
Det blev nok ikke uventet Eli Schrøder der løb med den samlede sejr foran Åge Nielsen
Endelig resultat og lidt billeder fra afslutning her.


Næste events

01 April 2017

03 April 2017

15 April 2017

15 April 2017