Nyheder indsættes løbende 

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - Arbejdsdagen rykkes en uge.

John har kigget i den vejrudsigt for i morgen, hvor efterårets arbejdsdag skulle have løbet af stablen. Der er lovet heldagsregn og da de fleste opgaver skal udføres ude, så bliver det er meget våd affære. Derfor har vi besluttet at flytte arbejdsdagen en uge, hvor det på nuværende tidspunkt ser meget bedre ud. Vi håber rigtig mange kan komme alligevel og der evt. er nogle andre som kan komme fordi det er en anden dato. Hvis du ikke kan komme og gerne vil have en eller to opgaver, så kontakt John Møller på 25 67 49 25.

Vi håber at fange de fleste medlemmer gennem nyhedsbrev, facebook siden og hjemmesiden (bliver lagt på hurtigst muligt)

Vi beklager den sene udmelding.

På vegne af bestyrelsen


Fredags Cafe

Så er det på fredag d.5/11 kl.19.00 vi starter op med fredags cafe.

Temaet bliver planlægning af vinteren’s caféer

Forplejning kaffe/the og gammeldaws æblekage

For planlægningens skyld vil jeg gerne have tilmeldinger.

Mvh Curt

Billeder af havnen 2021
Information vedrørende havnen
Nyt havnereglement Vigtigt – læs her 

Vi har nu haft vores nye havnereglement sendt til Trafikstyrelsen, men desværre blev det ikke godkendt i første omgang. Derfor er det nu indsendt igen og vi håber på, at vi har fået rettet de sidste detaljer. Vi venter fortsat på deres svar. Vi har dog nogle tiltag, som vi gerne vil have implementeret fra nu af. Det er nogle af de ønsker fra jer medlemmer, som kom frem på sejlermødet i efteråret.

Ved brug af klubhusets faciliteter gælder følgende, når der åbnes op igen: • Man er ansvarlig for at rydde op efter sig selv og sine gæster, herunder fjerne alle private genstande og bortskaffe affald. • Der er indkøbt nyt service til sejlerstuen. Vi beder derfor om, at man ikke flytter service ned fra 1. sal. • Det er tilladt at benytte køleskabe og fryser kortvarigt, men man forpligter sig til at tømme det ud igen inden det bliver fordærvet, ligesom man forpligter sig til at opbevare madvare, således at det ikke sviner og drypper i køleskab/fryser. Private vare i køleskab/fryser skal være forsynet med navn og bådpladsnummer. Borde/bænkesæt: Borde/bænkesæt har ”faste” pladser. Der bliver lavet et oversigtskort, som beskriver hvor de skal stå. Det er dog tilladt at flytte dem, hvis man sætter dem på plads efter brug. Det er ikke tilladt at stille dem på flisearealet tættest på klubhuset.
Rygepolitik: Al rygning er forbudt indendørs i klubbens faciliteter. Rygning udendørs foregår i umiddelbar nærhed af de opstillede askebægere. De er placeret 3 steder på området, ved terrassen over flydebroen, ved jolleskuret og ved autocamperpladserne længst mod øst. Skodder må, som andet affald, ikke smides på jorden, men skal anbringes i askebægerne. Hunde: Skal føres i snor på hele sejlklubbens område. Færdsel på broer og gangarealer: Det er kun tilladt at gå på broer og gangarealer. Cykler, knallerter, løbehjul og lignende må ikke benyttes på broer og gangarealer. Vi åbner nu for begge familie rum mod vest og de to toiletter mod øst i weekender og helligdage. For at komme ind skal man bruge den 5 cifrede kode som man har fået da man oprettede sig som bruger hos www.tallyweb.dk/mariagersejlklub Samme kode som man bruger til El standerne. Har man problemer med at få en kode, så kan man kontakte Kim Koldsø Mas.sek@koldsoes.dk eller tlf.: 20 88 34 15 eller Poul Erik Kristoffersen mariagersejlklub@gmail.com eller 21 29 12 14. Det øvrige af klubhuset er fortsat lukket.

Åbning af klubhus med begrænsning: 

Vi åbner nu for begge familie rum mod vest og de to toiletter mod øst i weekender og helligdage. For at komme ind skal man bruge den 5 cifrede kode som man har fået da man oprettede sig som bruger hos www.tallyweb.dk/mariagersejlklub Samme kode som man bruger til El standerne. Har man problemer med at få en kode, så kan man kontakte Kim Koldsø Mas.sek@koldsoes.dk eller tlf.: 20 88 34 15 eller Poul Erik Kristoffersen mariagersejlklub@gmail.com eller 21 29 12 14. Det øvrige af klubhuset er fortsat lukket. 

Mariager fjord billetten 2021
Retningsliner på havnen

Kære medlemshavn

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udv​​​​is respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.
    Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Med venlig hilsen

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion​​​​(Nyhed) Nyt betalingssystem i Mariager sejlklub

Der i sejlklubben blevet opsat nyt betalingsanlæg til gæstesejlere og klubbens medlemmer

for mere info: Tryk her


Havnens sponsorer